Literatuur en rapporten

ECN-rapport EPN en PHPP

In opdracht van SenterNovem (thans Agentschap NL) is in 2009 logo-ecr-rapport
een onderzoek verricht naar ‘De waardering van passieve woningen volgens EPN en PHPP’.  Het project is door middel van een samenwerkings-verband tussen ECN, DHV en Trecodome tot stand gekomen. Het project is bij ECN uitgevoerd onder projectnummer 844239 ‘Passiefhuis en EPN’.

PDF download – Passiefhuis_en_EPN_-_ECN_rapport_E–09-054

 


Passiefhuizen in Nederlandpassiefhuizen-in-nederland

De term passiefhuis staat voor een specifieke bouwstandaard voor woningen met een comfortabel binnenklimaat, gedurende zowel het zomer- als het winterseizoen, met een beperkt verwarmingssysteem en zonder de toepassing van actieve koeling. Dit houdt een zeer goede thermische isolatie en zeer goede lucht-kierdichting van de constructie in, terwijl verzekerd is van een goed binnenklimaat door gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmteterugwinning.
Lees meer


Praktijkboek Passiefhuis

praktijkboek

Praktijkboek Passiefhuis biedt inzichten in de achtergronden van het passiefhuisconcept en behandelt de mogelijkheden om de gestelde energiedoelstellingen met behoud van comfort en gezondheid te realiseren.

De nadruk van het boekwerk ligt op het bouwkundig en installatietechnisch ontwerp. Alhoewel los van elkaar behandeld, is een integratie tussen het stedenbouwkundig, bouwkundig en installatietechnisch ontwerp essentieel voor het welslagen van het passiefhuisconcept. Het passiefhuisconcept kan toegepast worden voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten.

Download het (beknopte) inkijkexemplaar hier.

Praktijkboek PassiefBouwen: ISBN 978 90 5367 611 0 is er in gedrukte of online versie en kost EUR 115,- en wordt geleverd via SBRCURnet: Klik hier voor bestellen

© Stichting PassiefBouwen 2017

Log in with your credentials

Forgot your details?