Principes

Ontwerpen passief gebouw

De principes van passief bouwen zijn zo simpel dat iedereen kan begrijpen hoe het werkt. Toch vraagt het ontwerpen van een passief gebouw extra aandacht, niet in de laatste plaats omdat het na oplevering moet voldoen aan het maximale jaarlijkse energieverbruik per vierkante meter. Om hiertoe te komen zal de ontwerper kennis moeten hebben van bouwfysica en van de techniek van het vereiste ventilatiesysteem. Een sleutelwoord hierbij is integraal ontwerpen. En dat betekent écht integraal. Een goed passief ontwerp begint met een goede inplanning op het perceel en is zo compact mogelijk om verlies door geveloppervlakken te beperken.

Het Passiefhaus Planungs Programm (PHPP) kan de ontwerper tijdens de ontwerpfase helpen in het maken van de juiste keuzes. Dit kan zowel door handmatig de excel tabbladen in te vullen, als digitaal door het gebruik van design PH. Bij het ontwerpen van een passief gebouw wordt van begin af aan gerekend aan de energieverliezen en getracht deze zo veel mogelijk te beperken om binnen de norm te blijven. Het resultaat is daarom vrijwel altijd beter dan een gebouw waarbij er achteraf een EPC berekening wordt gemaakt.

Na voltooiing van het integraal bouwkundig ontwerp volgt een certificering (deelcertificaat I) en wordt begonnen met een zorgvuldige uitvoering op de bouwplaats.

Onder het tabblad ‘Adviseurs‘ op deze website, vindt u de architecten en ingenieursbureaus in Nederland die passief bouwen over grote kennis van passief bouwen beschikken.

© Stichting PassiefBouwen 2017

Log in with your credentials

Forgot your details?