Aansluiten bij het adviseursnetwerk

WAT HEEFT DE STICHTING HAAR ADVISEURS TE BIEDEN

Architecten, adviesburo’s, ontwerpbureaus en bouwkundig adviseurs die ervaring hebben met de Passieve bouwwijze kunnen aansluiten bij het adviseursnetwerk van de Stichting. Hiervoor hebben wij een propositie ontwikkeld die speciaal op deze doelgroep is afgestemd.

Uw bedrijf wordt automatisch lid van iPHA , het international Passive Hause Institute in Darmstadt, Duitsland (klik hier) en heeft u recht op één kosteloos PassiefBouwenKeur® ontwerp certificaat per kalenderjaar en 50 euro koring op ieder volgend ontwerp certificaat. Daarnaast ontvangt u een abonnement op de Energiegids en 50% korting op het PassiefBouwen congres tijdens Building Holland. Alle voordelen opgeteld ontvangt u meer dan dat u betaald, dat is de opzet! Tot slot zijn één of meerdere PHPP licenties in het lidmaatschap inbegrepen, waarvan de jaarlijkse bijdrage afhankelijk is van het aantal personeelsleden. Zie onderstaande tabel: 

Aantal werknemers:1

2-4

5-1010-2525-100

100+

Jaarlijkse fee (€)

500

800120016002000

2400

PHPP* licentie(s):1x

1x

2x3x3x

4x

*/PHPP licentie/update versie 9 Engels- of Duitstalig.

I_Passive_House_Association_lang

MEER VOORDELEN

Naast de genoemde voordelen heeft het deel uitmaken van ons netwerk meer voordelen. Wij doen een beroep op dit netwerk tijdens beurzen, voor het geven van een presentatie en het bemensen van onze stand. U komt hier in contact met uw doelgroep, vaak opdrachtgevers zowel privé personen, cpo’s, gemeenten en schoolbesturen. Verder verwijzen wij opdrachtgevers naar u door en bent u vindbaar op onze website onder het tabblad ‘Adviseurs’.

Alle voordelen onder elkaar:

 • iPHA membership incl PHPP licentie(s) en abonnement op de Energiegids.
 • eén gratis PassiefBouwenKeur® certificaat en 50 euro korting op iedere volgende.
 • korting op congres en deelname aan bijeenkomsten.
 • het exclusief mogen voeren van het PasssiefBouwen logo op de website en op reclame uitingen. Passief  is het hoogst haalbare ontwerp en uitvoeringsniveau en daar wil je graag aan verbonden zijn.
 • verhoging van de google ranking van uw bedrijf of instelling door koppelingen van en naar onze website (vraag naar de mogelijkheden om dit te optimaliseren)
 • versterking van uw netwerkmomenten tijdens deelname aan de uitreiking van de Awards, deelnemersbijeenkomsten, deelname aan beurzen.
 • toegang tot een (internationaal-)netwerk en kennis over de passief bouwmethodiek
 • aansluiting bij een netwerk van vooraanstaande fabrikanten, adviesbureaus en architecten.
 • waar mogelijk zal de stichting bij voorkeur haar adviseurs bij opdrachtgevers introduceren

Aansluiten bij het adviseursnetwerk van de Stichting PassiefBouwen kan verder leiden tot:

 • een betere betrokkenheid bij relevante ontwikkelingen in relatie tot passief bouwen
 • een voorsprong op kennis en informatie over dit soort zaken (bijvoorbeeld marktinformatie, passief bouwen-initiatieven en subsidieregelingen)
 • betere inzichten door onderlinge kennisuitwisseling
 • betere praktijkinzichten door deel te nemen aan of te lezen over exclusieve projectbezoeken (in binnen en buitenland)
 • een mogelijke voorkeur bij de uitnodiging om aan passief-projecten deel te nemen
 • het mede inhoud geven aan het proces van scholing over passief bouwen en desgewenst het exclusief leveren van docenten, wanneer het geven van cursussen aan de orde komt
 • het mede bepalen van regelgeving, welke ten grondslag komt te liggen aan de ontwikkeling van passief-metingen en een aanstaand keurmerk voor passief bouwen
 • naamsvermelding in de verschillende uitingen van de stichting

De activiteiten van de Stichting zijn:

 • inhoud geven aan een dagelijks bereikbaar voorlichtingscentrum, waar iedereen terecht kan met vragen over passief bouwen
 • inhoud geven aan haar rol als affiliate van het International Passive House Association (iPHA)
 • verzorgen en actualiseren van de website passiefbouwen.nl
 • verzorgen van presentaties tijdens beurzen en congressen
 • verzorgen van een interne nieuwsbrief voor deelnemers, met daarin actueel en relevant nieuws
 • bevorderen van kennisuitwisseling tussen en binnen de deelnemers en de ondersteunende organisaties
 • verzorgen van perszaken, zoals het produceren van redactionele artikelen, bewerkstelligen van interviews, bevorderen van columns, uitgeven van persberichten etc.
 • het beheer en uitgifte van het PassiefBouwenKeur® certificaat
 • het onderhouden van internationale ‘passief-contacten’ met o.a. iPHA, PHI en Pixxi.
 • het werven van nieuwe deelnemers en adviseurs.
 • het dagelijks leiding geven aan de stichting, inclusief het onderhouden en bevorderen van externe contacten, contacten onderhouden met de deelnemers, vergaderingen organiseren met de leden van de Adviesraad, Architectenraad en het adviseursoverleg.
 • het organiseren van het PassiefBouwen congres en praktijkdagen over passief bouwen.
 • deelname aan beurzen, al dan niet in combinatie met deelnemers en adviseurs.
 • het organiseren van (exclusieve) excursies naar passief-projecten (in binnen en buitenland), mogelijk in gezelschap van (vak)persvertegenwoordigers
 • het uitgeven van externe nieuwsbrieven, gericht op de externe doelgroepen van de stichting

AANMELDEN

U kunt zich aanmelden voor het adviseurnetwerk van de Stichting PassiefBouwen door een email te sturen aan info@passiefbouwen.nl Uw aanmelding zal schriftelijk worden bevestigd en een factuur volgt. Na betaling vogt de inschrijving bij iPHA en ontvangt u de PHPP licentie(s).

Graag tot een eerstvolgende kennismaking.
Bestuur Stichting PassiefBouwen

© Stichting PassiefBouwen 2017

Log in with your credentials

Forgot your details?