Certificaat PassiefBouwenKeur®

Certificaat aanvragen

Het keurmerk PassiefBouwenKeur® is ontwikkeld om te bereiken dat een passieve woning of een passief gebouw aan de minimumeisen voldoet. Dit certificaat is afgestemd op de Nederlandse markt en is 100% compliant met de Duitse Passivhaus certificering. De Stichting PassiefBouwen is door PHI geaccrediteerd als gebouw certificeerder en de PassiefBouwenKeur® certificaten worden in de database van PHI opgenomen.

Certified-Passive-House-350x350 PH certifier

Voor gebouwen de volgende keurmerkvarianten worden afgegeven als hiervoor het protocol wordt gevolgd:

  • Woningen Nieuwbouw, Woningen Renovatie,
  • Kantoren Nieuwbouw en Kantoren Renovatie
  • Scholen Nieuwbouw en Scholen Renovatie.

Het certificaat PassiefBouwenKeur® wordt in twee fases uitgegeven. De reden hiervoor is dat de nauwkeurige uitvoering van een Passief gebouw tussentijdse en eindcontroles noodzakelijk maakt om te garanderen dat een Passief gebouw aan de strenge minimumeisen voldoet. Pas dan is er sprake van een Passief gebouw en kan worden overgegaan tot de afgifte van het volledige certificaat.

Deelcertificaat I: ONTWORPEN VOLGENS PASSIEFBOUWEN KEUR®

Als het ontwerp van een nieuwbouw of renovatie geheel volgens de passiefhuisnormen is gemaakt en aan alle vereisten* is voldaan, kan het deelcertificaat ‘ontworpen volgens PassiefBouwenKeur® worden afgegeven.

Hiermee is het project officieel aangemeld en is de formele start gemaakt om een volgens PassiefBouwenKeur® gecertificeerd gebouw te realiseren. Het ontwerpcertificaat is een beloning voor de ambitie van de opdrachtgever en het werk dat is verricht voor het ontwerpen van een Passief gebouw. Het ontwerpcertificaat wordt afgegeven op basis van de door de architect of adviseur ingezonden stukken. Voor architecten en adviseurs die NIET bij ons netwerk zijn aangesloten geldt dat er een second opinion van de berekening moet worden gedaan voor een van onze netwerkpartners. De stichting PassiefBouwen doet slechts een controle van de gegevens op compleetheid, niet op de inhoud.

*/hiertoe dienen minimaal de volledig ingevulde PHPP, tekeningen, details en psi-waarde berekeningen op het certificeerdersplatform te zijn opgeladen.

Deelcertificaat II: GEBOUWD VOLGENS PASSIEFBOUWEN KEUR®

Na oplevering van het gebouw zullen alle ontbrekende gegevens op het certificeerdersplatform moeten worden opgeladen en gaat de certificeerder beginnen met de controle van de stukken.  Deze bestaan naast de PHPP, tekeningen, details en psi-waarde berekeningen, uit de pakbonnen van kritische componenten (zoals het glas), blowerdoor test rapport en ventilatiedebietmeting, een infraroodcontrole en rapporten van de tussentijdse controles. Na beoordeling en goedbevinden van deze gegevens zal worden overgegaan tot de afgifte van deelcertificaat II “gebouwd volgens’ PassiefBouwenKeur®. Dit certificaat is volledig conform het Duitse PassiefHuis Certificaat en wordt opgenomen in de internationale database van passieve gebouwen en wordt eenmalig aan de opdrachtgever uitgereikt in een luxe lijst die zowel kan staan als opgehangen kan worden.

De kosten voor een certificaat voor één gebouw of woning bedraagt EUR 750,- en is als volgt opgebouwd: EUR 500,- voor deelcertificaat I en EUR 250,- voor deelcertificaat II (inclusief lijst).

Voor grotere projecten met meerdere woningen of appartement complexen gelden staffels, neemt u hiervoor contact ons op.

Desgewenst kan er voor een gecertificeerd gebouw een gevelbordje (16x16cm) worden besteld dat met RVS afstandhouders kan worden gemonteerd. Deze gevelbordjes kosten EUR 99,- exclusief BTW en zijn er naar keuze van PassiefBouwen of van PHI.

 

 

PassiefBouwenKEUR-plakat  plakette_foto_en

De nieuwe Passiefhuis klassen: Classic, Plus en Premium.

Om tegemoet te komen aan de vraag naar ‘energie neutraal’, ‘zero carbon’, ‘nul op de meter’ en meer van dit soort regionale labels, komt PHI (Passivhaus Institut, Darmstadt, Duitsland) met twee extra varianten, PassiefhuisPlus en -Premium.

Internationaal is inmiddels bewezen dat het Passiefhuis principe het meest energiezuinige gebouwconcept is, maar er blijft altijd nog een hele kleine (primaire-) energievraag over. In Nederland zeggen we heel simpel, als je op jaarbasis je totale gebouwgebonden energieverbruik opwekt, is dat genoeg energieneutraal te zijn. PHI komt met een meer doordachter systeem dat gebaseerd is op de PER (Primairy Energy Recources) methode. In Nederland mag je de teruggeleverde zonne energie uit de zomer salderen met grijze stroom in de winter, zonder dat er wordt gekeken naar de hoeveelheid primaire energie die aan de bron nodig is om deze op te wekken. Stoom uit je stopcontact kost door alle verliezen 2,7 x de meer primaire energie in de centrale. De PER methode neemt dit mee en bestraft deze verliezen. Deze methode zorgt ervoor dat opdrachtgevers niet voor de gek worden gehouden en gebouwen écht toekomstbestendig worden gebouwd.

De Plus en Premium varianten van PHI zijn de energieneutrale varianten gebaseerd op het ongewijzigde Passiefhuis principe, dat hier ‘Classic’ wordt genoemd. Bij deze variant wordt alleen gekeken naar het maximale energieverbruik voor ruimteverwarming per m2/jaar met een maximum aan primaire energie op jaarbasis. De Plus en Premium variant gaan een stuk verder en nemen ook het tapwater, verlichting en consumptieve energieverbruik mee. De vaststelling van de ambiteuze minimumeisen wordt berekend door middel van de PER methode waarbij altijd met primaire hernieuwbare energie (aan de bron) wordt gerekend.

0435-passivhaus1

Erzeugung erneuerbarer Energie = Opwekking van hernieuwbare energie. Hierbij geld de projectie van het oppervlak van het gebouw op het perceel, niet de totale gebruiksoppervlakte.

Erneuerbarer Primarenergiebedarf = Primair hernieuwbaar energieverbruik wordt berekend over het totale gebruiksoppervlak van het gebouw.

© Stichting PassiefBouwen 2006-2018

Log in with your credentials

Forgot your details?