Wat is een Passiefhuis Premium?

Een Premium Passiefhuis is in eerste plaats een gebouw dat volgens het passiefhuisprincipe is ontworpen en daardoor een extreem lage primaire energievraag heeft. Daarnaast produceert het veel meer hernieuwbare energie dan dat het zelf nodig heeft waardoor het ook omringende gebouwen van energie kan voorzien. De energie opwekking wordt gerealiseerd door toepassing van de IQ-gevel, een lichtgewicht aluminium gevel met geintegreerde PV panelen en slimme sturing en batterijopslag.

Omdat het niet voor iedere bestaande woning mogelijk is helemaal in de eigen energiebehoefte te voorzien, rust op nieuwbouw woningen de verantwoordelijkheid zo veel mogelijk energie op te wekken en dit tekort (deels) te compenseren. Met Premium Passiefhuizen bereiken we eerder onze klimaatdoelstellingen en in Etten-Leur komt de eerste van de Benelux. Dit wordt het kantoor en informatiecentrum van de Stichting PassiefBouwen en een voorbeeld voor energie efficiëntie, opwekking en primair energieverbruik. Diverse fabrikanten laten in dit project zien dat met de juiste materialen de extreem hoge eisen van de premium standaard haalbaar is. Een consortium van drie vooraanstaande architectenbureaus (zie onder) hebben een gezamenlijke inspanning geleverd om het gebouw te ontwerpen.

Lees meer

Innovatieve geveltechniek

We gaan in dit gebouw naast de premium standaard nog een ambitie waarmaken. Het gebouw krijgt de primeur voor de toepassing van de IQ-gevel, een innovatieve lichtgewicht energieleverende gevel met gekleurde PV-panelen en eigen energieopslag. De IQ-gevel is industrieel vervaardigd, extreem isolerend en volledig recyclebaar en daarmee radicaal anders dan de Nederlandse bouw. Alle woningen zouden zo min mogelijk energie moeten vragen en zo veel mogelijk energie moeten opwekken én zelf gebruiken. Dat kunnen we met deze gevel waarmaken omdat het beschikbare oppervlak voor PV-panelen sterk wordt uitgebreid. Het demonstratie effect en slimme uitrol de eerste IQ-gevel op het Premium Passiefhuis zal 3 jaar als living lab fungeren waarvoor EFRO subsidie is toegekend.

Lees meer

Design: Joint effort van drie toonaangevende architectenbureaus

Logo Kokon Architecten & Stedenbouw

Henk Middelkoop, Architect-Directeur

Kokon Architectuur en Stedenbouw is een bureau met ervaring op het gebied het ontwerpen van zongerichte stedenbouw en de uitwerking daarvan in architectuur die het passieve karakter maximaal benut. Al in een vroeg stadium van het ontwerp wordt alles doorgerekend en gekeken welke optimalisaties er nodig zijn om de eisen van passief bouwen te combineren met mooie vormgeving. Meer ramen, betere kozijnen, goed geplaatste overstekken, alles wordt meegenomen.
Het eindresultaat is een fraai geheel dat elke toekomstige energiefocus kan meemaken.

Bekijk bedrijf
LSWA Architecten Logo

Arjen Weijer, Directie architect

We zien, denken en doen in lengte, breedte en hoogte. Toch ligt de essentie van een object niet in deze drie dimensies. Architectuur kan immers nooit een doel op zich zijn. Een ontwerp is pas geslaagd als daar een nieuwe, een vierde dimensie aan wordt toegevoegd … Als helder is wat er in, om, voor, na, op, tussen, onder, achter, tijdens, met en rond de drie dimensies bestaat. En daarbij gaat het altijd om mensen. Dat is de visie van LSWA architecten.

Bekijk bedrijf
Logo Rothuizen Architecten

Taco Tuinhof, Architect / partner

Rothuizen ontwerpt doelmatige, functionele gebouwen met aandacht voor detail en met oog voor de ruimtelijke en maatschappelijke omgeving. Actuele stromingen in de architectuur worden op de voet gevolgd. Elke architect bij Rothuizen ontwikkelt daarbinnen zijn eigen persoonlijke en herkenbare stijl. Een traditie van ruim 80 jaar zorgt ervoor dat Rothuizen alle expertise in huis heeft op het gebied van ontwerpen, planning, bewaking, onderhoudsarm en milieubewust bouwen, restauratietechniek, interieurarchitectuur, planologie, juridische zaken en facilitaire diensten op bouwkundig gebied.

Bekijk bedrijf

Locatie

De locatie is onderdeel van het voormalige terrein van het Juvenaat (internaat) Edward Poppe dat we van de gemeente Etten-Leur hebben kunnen kopen vanwege de maatschappelijke functie van het gebouw. Etten-Leur is bij uitstek geschikt als bakermat voor PassiefBouwen, reeds in 1999 ontwikkelde ze de aardgasloze woningen in Schoenmakershoek en winnen de EPL-prijs voor de hoogste energie-ambitie in Nederland. In 2000 wint ze de publieksprijs Energy Awards met een project van 43 energieneutrale woningen in de wijk De Keen. In 2006 kent het Ministerie van VROM via SenterNovem de prijs “De Koploper 2006” toe en anno 2018 bouwt Sprangers Ontwikkeling in De Streek NoM woningen die bijna als passief zijn aan te merken. Al met al vruchtbare grond voor het ontwikkelen van een voorbeeldgebouw.

Lees meer

Componenten

Bekijk alle Komponenten