Wat is een Passiefhuis Premium?

Een Premium Passiefhuis produceert hernieuwbare energie en heeft een enorm lage primaire energievraag. Er is ook een Passiefhuis Plus variant die zijn eigen enerie opwekt en iets meer primaire energie mag verbruiken. De premium variant gaat verder en wekt ook energie op voor derden. Omdat het niet voor iedere bestaande woning mogelijk is helemaal in de eigen energiebehoefte te voorzien, rust op nieuwbouw woningen de verantwoordelijkheid zo veel mogelijk energie op te wekken en dit tekort (deels) te compenseren. Met Premium Passiefhuizen bereiken we eerder onze klimaatdoelstellingen en in Etten-Leur komt de eerste van de Benelux. Dit wordt het kantoor en informatiecentrum van de Stichting PassiefBouwen en een voorbeeld voor energie efficientie, opwekking en primair energieverbruik. Diverse fabrikanten laten in dit project zien dat met de juiste materialen de extreem hoge eisen van de premium standaard haalbaar is. Een consortium van drie vooraanstaande architectenbureaus (zie onder) hebben een gezamelijke inspanning geleverd om het gebouw te ontwerpen.

Lees meer

Over dit project

Alle gemeenten in West-Brabant zijn benaderd met de vraag wie lokale samenwerking met de Stichting PassiefBouwen en een Premium Passief gebouw met informatiecentrum wil ondersteunen. Na vele gesprekken zijn we met het college van B&W van Etten-Leur tot overeenstemming gekomen over een locatie. We gaan in dit gebouw naast de premium standaard en de locale samenwerking nog een aantal ambities waarmaken. Het gebouw wordt levensloop- en toekomstbestendig en wordt een benchmark voor primair energieverbruik. Primaire energie (PER) wordt gedefinieerd als de energie nodig aan de bron om het uiteindelijk energiegebruik te dekken. Voor het gebruik van bijvoorbeeld 1 kWh elektriciteit is aan de bron circa 2,5 kWh energie nodig. Er gaat immers heel wat energie verloren tijdens de productie en distributie van elektriciteit. Alleen al bij de ontginning van ruwe aardolie wordt circa 10% van de energiewinning afgefakkeld.  Hier bovenop komen dan nog het transport en de omvorming van de ruwe aardolie tot bruikbare fossiele brandstoffen. PassiefBouwen kijkt heel realistisch naar het gebruik van primaire energie en houdt rekening met de PER factoren.

Lees meer

Design

Logo Kokon Architecten & Stedenbouw

Henk Middelkoop, Architect-Directeur

Kokon Architectuur en Stedenbouw is een bureau met ervaring op het gebied het ontwerpen van zongerichte stedenbouw en de uitwerking daarvan in architectuur die het passieve karakter maximaal benut. Al in een vroeg stadium van het ontwerp wordt alles doorgerekend en gekeken welke optimalisaties er nodig zijn om de eisen van passief bouwen te combineren met mooie vormgeving. Meer ramen, betere kozijnen, goed geplaatste overstekken, alles wordt meegenomen.
Het eindresultaat is een fraai geheel dat elke toekomstige energiefocus kan meemaken.

Bekijk bedrijf
LSWA Architecten Logo

Arjen Weijer, Directie architect

We zien, denken en doen in lengte, breedte en hoogte. Toch ligt de essentie van een object niet in deze drie dimensies. Architectuur kan immers nooit een doel op zich zijn. Een ontwerp is pas geslaagd als daar een nieuwe, een vierde dimensie aan wordt toegevoegd … Als helder is wat er in, om, voor, na, op, tussen, onder, achter, tijdens, met en rond de drie dimensies bestaat. En daarbij gaat het altijd om mensen. Dat is de visie van LSWA architecten.

Bekijk bedrijf
Logo Rothuizen Architecten

Taco Tuinhof, Architect / partner

Rothuizen ontwerpt doelmatige, functionele gebouwen met aandacht voor detail en met oog voor de ruimtelijke en maatschappelijke omgeving. Actuele stromingen in de architectuur worden op de voet gevolgd. Elke architect bij Rothuizen ontwikkelt daarbinnen zijn eigen persoonlijke en herkenbare stijl. Een traditie van ruim 80 jaar zorgt ervoor dat Rothuizen alle expertise in huis heeft op het gebied van ontwerpen, planning, bewaking, onderhoudsarm en milieubewust bouwen, restauratietechniek, interieurarchitectuur, planologie, juridische zaken en facilitaire diensten op bouwkundig gebied.

Bekijk bedrijf

Partners

Locatie

De locatie is onderdeel van het voormalige terrein van het Juvenaat (internaat) Edward Poppe. Hij was een Vlaamse katholiek priester die in 1999 zalig werd verklaard. In 1924 stichtte hij het Karmelklooster in Leopoldsburg en bemiddelde voor de oprichting van een school door de Broeders van Liefde.  Het terrein van het voormalig Juvenaat is inmiddels herontwikkeld en vormt een aantrekkelijke groene wijk vlakbij het centrum. Op 19 december 2017 is door de raad een amendement aangenomen, waarbij vanwege de cultuurhistorische waarde van het gebouw, het Juvenaat behouden moet blijven. Het perceel waarop het Premium Passiefhuis wordt gebouwd ligt hier vlakbij, heeft een ideale zuid ligging en ligt op loopafstand van het NS station, hetgeen gunstig is voor het aantrekken van studenten van hogescholen en universiteiten op de lijn Etten-Leur-Breda-Tilburg-Eindhoven.

Lees meer

Componenten

Bekijk alle Komponenten