Bouwprincipe

Vijf kernbeginselen

Passiefhuis ramen

Passiefhuis-ramen

In gematigde en koude klimaten zorgen een drievoudige beglazing met thermisch onderbroken afstandhouders en geïsoleerde raamkozijnen voor warmtewinsten in de winter. De goede georriënteerde ramen hebben meer zonnewinsten dan warmteverliezen. Voorwaarde voor dit project is dat de profielen een U-waarde hebben lager dan 0,8 W/m²K en het glas < 0,6 W/m²K. Verder hebben we vanwege de hoge geluidbelasting van de spoorlijn (nachtelijk goederenverkeer) en lage onderhoudskosten de voorkeur voor hout-alumunium profielen.

Comfortventilatie en WarmteTerugWinning (WTW)

Passieve gebouwen worden voortdurend voorzien van verse lucht via een ventilatiesysteem. Een warmtewisselaar (WTW) zorgt ervoor dat de toegevoerde lucht bijna tot kamertemperatuur wordt voorverwarmd, zonder dat hiervoor aanvullende verwarming noodzakelijk is – koude & warmte blijven dus buiten. Door de passieve zonnewarmte en interne warmte (bewoners/koken/installaties) is verwarming in principe niet nodig. De massa van het gebouw (beton/steen) werkt als het ware als een thermische accu waardoor de temperatuur stabiel blijft. Fijnstof en allergenen worden door het gebruik van goede filters uit de buitenlucht gehaald, waardoor de luchtkwaliteit sterk wordt verbeterd. Voor dit gebouw wordt in verband met de toekomstige splitsing in appartementen, gekozen voor meerdere ventilatie units.

Warmeterugwinning
Thermische Isolatie

Thermische isolatie

Een goed geïsoleerd gebouw, zonder thermische bruggen, houdt de warmte in de winter binnen en warmte in de zomer buiten. Isolatie werkt pas optimaal als aan de andere voorwaarden (kierdichting en het ontbreken van thermische bruggen) is voldaan. Dit gebouw staat op een ongeisoleerde parkeerkelder en de constructie is thermisch onderbroken ter plaatse van de beganegrond vloer.

Kierdichtheid

Een passief gebouw heeft een zeer kierdichte buitenschil. Dit beschermt de constructie voor condensatie, voorkomt energieverlies en verbetert het comfort en ventilatie. Toch is een passief gebouw niet zo potdicht als je zou verwachten; bij windkracht 4 mag het nog steeds ongeveer de helft van de luchtinhoud per uur verliezen! Bij dit gebouw streven we naar een zo laag mogelijke luchtdoorlaatbaarheid, hoe lager hoe beter. Bij de keuze van de  kierdichtingsmaterialen streven we naar materialen die in de loop der jaren niet of nauwelijks in prestatie afnemen.

Minder of geen thermische bruggen (koudebruggen)

Passieve gebouwen worden vooral in gematigde en koude klimaten ontworpen. Het vermijden van thermische bruggen garandeert in nog lagere verwarmingskosten en voorkomt toekomstige schade aan het gebouw door condensatie. Schimmels hebben hierdoor -en geholpen door de goede ventilatie- ook geen kans. In dit gebouw verdienen vooral de balkons en de kelder bijzondere aandacht. Hiervoor zijn aparte berekeningen gemaakt om zodoende de juiste waarden in de PHPP (Passief Huis Plannings Pakket) te kunnen invoeren.

Thermische brug

Met "Plus" en "Premium" klaar voor de toekomst van hernieuwbare energie

In de lage energiebehoefte van passieve gebouwen kan eenvoudig worden voorzien met hernieuwbare energie.

Het Passiefhuis Instituut heeft een innovatieve methode ontwikkeld om gebouwen bij de planning en het ontwerp te optimaliseren voor het gebruik van hernieuwbare energie. De maatstaf hiervoor is de behoefte aan hernieuwbare primaire energie, de Primairy Energy Renewables , ofwel PER (zie kader). Hoe lager de PER, des te minder ruimte en inspanning er nodig is om het gebouw van zonne- of windenergie te voorzien. Op deze manier kan de volledige hernieuwbare-energievoorziening kosteneffectief en milieuvriendelijk worden gerealiseerd.

Naast de beproefde Passiefhuis Classic standaard, kunnen gebouwen met een bijzonder lage PER (die netto energie produceren met bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak) de passiefhuis Plus- of zelfs -Premiumklasse bereiken. De classificatie Plus of Premium is overigens ook beschikbaar voor gerenoveerde gebouwen.

Bouwpricnipe passiefhuis

Duurzame energievoorziening met het PER-proces

Soorten passiefhuizen

Het aanbod van hernieuwbare energie varieert afhankelijk van zonnestraling, windkracht en neerslag. Voor de levering van 100% hernieuwbare energie moet daarom een deel van de opgewekte elektriciteit tijdelijk worden opgeslagen. Dit energieopslagproces resulteert onvermijdelijk in verliezen. Dat is vooral het geval bij seizoensgebonden langetermijnopslag, Bijvoorbeeld bij het genereren en opslaan van methaangas, is op het moment van gebruik nog slechts ongeveer een derde van de oorspronkelijke energie beschikbaar. De PER geeft aan hoeveel hernieuwbare energie oorspronkelijk moet worden gegenereerd om de volledige energiebehoefte van een gebouw te dekken. Daarbij wordt dus al rekening gehouden met opslagverliezen.