Category

Nieuws

Sondering van de bodem

Op 1 april heeft Geosonda uit Breda de bodemsondering uitgevoerd. Er is twee keer geprikt diagonaal twee hoeken van het gebouw. Op basis hiervan zal de geotechnisch adviseur een funderingsadvies opstellen. Op dit vlak speelt het feit dat het een Passiefhuis Premium wordt nog geen rol. De parkeerkelder waarop de woning wordt gebouwd valt buiten de geisoleerde (passieve) schil, dus is het ondergrondse deel zoals ieder ander gebouw.

Vooral in het buitenland worden passieve woningen vaak volledig op een dikke laag EPS gebouwd. Dit heeft als voordeel dat er geen thermische onderbreking hoeft worden toegepast. In geval van het Premium Passiefhuis zal er tussen de kelder en de woning een geisoleerd kimblok of kimsteen met een minimale isolatiewaarde van Rc = 2 m2W/k worden geplaatst. Kimstenen met dergelijke isolatiewaarden die tevens voldoende druk kunnen weerstaan zijn erg schaars, omdat bij toename van het isolerend vermogen de draagkracht afneemt en andersom. Het Thermoblock van Marmox is de enige die voor dit gebouw toepasbaar is.

Mobile sonderingsmachine in bedrijf

Bezoek aan gevelfabrikant in Duitsland

Eind 2018 hebben we met architect Henk Middelkoop van Kokon en Professor Markus Kuhnhenne van RTWH Aachen Ebener Fassaden en Profiltechniek in Bad Marienberg bezocht. Dit is een van de weinige leveranciers die de ronde gevelhoeken uit een stuk kan produceren. Eebener is ondermeer leverancier van de gevels van het Porsche en Mercedes Benz museum, beide zeer indrukwekkende bouwwerken. Ons Pasiefhuis Premium zou hun eerste gebouw worden met BIPV (gekleurde geintegreerde PV panelen) en ze waren gecharmeerd van de renderings. Tijdens de discussie over kleur -we hadden een terra cotta Exasun paneel meegebracht- heeft Kokon nog een versie met lichter houten tussendelen gerenderd en een grijze versie zodat iedereen meteen konden zien wat het doet met het gebouw.

 

De Ebener gevel is gemaakt van 3mm dikke aluminium plaat en is daardoor superstrak. Geen golven of plooien en grote lengtes (tot 4500mm) zijn hierdoor mogelijk. De panelen worden opgehangen aan een frame en regenwater kan achter de panelen doorlopen. Dit scheelt in de vervuiling van de gevels waardoorhet gebouw langer mooi blijft.

  

Intregrate van de PV panelen wordt geborgd door de kleur en matheid van de aluminium panelen. Het PV paneel is leidend omdat dit kleurproces niet goed kan worden bepaald. Door het maken van proeven zal de best passende kleur en glans worden gekozen waardoor je op afstand niet kan zien dat er verschillende materialen op elkaar aansluiten.

 

Gekleurde PV panelen geintegreerd in de gevel

Esthetische zonnepanelen zijn niet nieuw, al jaren wordt gewerkt aan geintegreerde PV daken waarbij het zonnepaneel de dakpan vervangt. Ook vindt het zonnepaneel zijn weg naar de gevel en zien we enkele gebouwen met zwarte gevel(delen). De laatste nieuwe trend is het gekleurde zonnepaneel, deze opent de weg naar nieuwe toepassingen volledig.

Voor opwekking van electriciteit uit daglicht en zonlicht zijn er twee verschillende technieken te onderscheiden, dunne film en zonnecel (mono en poly) technologie. Beide laten zich het beste beschermen door -of liefst tussen- glasplaten, maar voor dunne film is dat niet per se nodig. Het kleuren van zonnepanelen kan op verschillende manieren plaatsvinden. De simpelste manier is een gekleurde film, daar zijn ze in Duitsland met Heliatek mee bezig. Duurder is een geperforeerde folie die achter de glasplaat en voor de film of cellen wordt geplaatst en de laatste variant is het printen van de achterzijde van het glas. Hiermee is het zelfs mogelijk bakstenen of marmer te printen, weleenswaar achter het glas. Bakstenen zien er dan totaal niet natuurgetrouw uit, maar marmer komt al een beetje in de buurt.

De folie en de printtechnieken refecteren licht en/of laten minder licht door waardoor de opbrengst minimaal 20% lager is dan van hetzelfde paneel zonder kleur, bij wit zelfs 50%. Maar als een gevelbekleding electriciteit opwekt verdient het zichzelf terug en is het hoogste rendement niet het belangrijkste uitgangspunt meer. Stel je voor dat een gevel 100kWh/m2 per jaar produceert, dan kost het 10 jaar voor iedere 100 euro die het paneel per vierkante meter in aanschaf kost. Een gevel van 300 euro/m2 verdien je dus in 30 jaar terug, niet slecht eigenlijk, toch..?

Wij onderzoeken drie varianten, de gekleurde dunne film, gekleurde folie en printtechniek. Bepalend zijn zowel de prijs als het uiterlijk van het gebouw. Die laatste is van meerdere zaken afhankelijk, de kleur en de mate waarop deze aansluit bij de gekleurde aluminium delen, maar ook de wijze waarop het zonnepaneel geintegreerd kan worden in de gevel. Het grote verschil tussen de dunne film en de glaspanelen in de gevel is dat er bij dunne film grotere oppervlakten kunnen worden toegepast dan bij de glaspanelen. We gaan er nu vanuit dat bij de glaspanelen alleen de achtergevel van PV wordt voorzien, altijd nog goed voor zo’n 8000-10.000kWh per jaar. De vraag is nu alleen nog, welke kleur wordt het gebouw, koper, zwart, groen (dunne film) of toch wit?

 

PV gevels en de voorlopige ontwerpkeuze

Architecten Passiefhuis

Na de eerste twee bijeenkomsten in mei hebben de architecten geprobeerd een integratie te maken van een PV zuidgevel (achtergevel) gecombineerd met een voorgevel uit een ‘normaal’ bouwmateriaal. De plattegrond was op dat moment min of meer bekend zodat de verschillende ontwerpen op gelijke uitgangspunten zijn gebaseerd. De voorgevel ligt op het Noord-westen en is -net als de oostgevel- ongeschikt om electriciteit op te wekken. Deze opgave bleek lastiger dan verwacht en resulteerde in drie verschillende uitkomsten.  De versie van LSWA heeft een record aantal van 195 PV panelen op het dak en gevel, waarbij een creatieve oplossing is gevonden door de PV panelen in de gevel als zonwering boven de ramen aan te brengen.

De studie van Taco Tuinhof en Kevin van der Weijden van Rothuizen is totaal anders, zij hebben het gehele gebouw donker uitgevoerd zodat de achtergevel, die een soort puzzel van PV panelen bevat, als een geheel overkomt. Zo is er in dit ontwerp geen grote afwijking tussen de voor en achterzijde van het gebouw. Deze versie telt nog altijd 114 PV panelen, tevens voldoende voor de Premium Passief eisen. Zij hebben ook de richting het zuiden afgeschuinde gevel toegepast, een keuze die op basis van designPH duidelijk een positieve sprong in de warmtewinsten van passieve zonne-energie in de winter laat zien.

Arjen Weijer, had aangegeven moeite te hebben met de afwijkende gevels aan de voor- en de achterzijde. Exact dit inspireerde collega Henk Middelkoop van Kokon om de afwijkende gevels los te laten en het over een geheel nadere boeg te gooien. Hij ontwierp een gebouw dat horizontale gevelelementen heeft met geintegreerde (witte-) PV panelen. Probleem opgelost!…en een probleem gecreëerd, want witte zonnepanelen, die bestaan niet.

Of toch wel? Er zou een zwitserse firma Solaxis bestaan die witte PV panelen maakt. Maar leveren die nog wel iets op? Wit reflecteert toch al het zonlicht? Dit ontwerp werpt een ander licht op ons gehele proces. Tot nu toe zijn we bezig geweest met het integreren van zwarte PV panelen in de achtergevel, maar is dat wel onderscheidend genoeg. Er zijn inmiddels al een aantal gebouwen gerealiseerd met zwarte PV gevels, denk aan de NoM flats ‘Willem de Zwijger’ in Best of het ABN AMRO Duurzaamheidspaviljoen op het Gustav Mahlerplkein in Amesterdam. Leuk, maar deze ontwerpen hebben een korte houdbaarheidsdatum omdat ze zichtbaar componenten dragen die feitelijk voor het dak bedacht zijn. Wij leggen de lat nog iets hoger en gaan onderzoeken wat we kunnen doen met het ontwerp met de ronde hoeken een geintegreerde PV versie 2.0! Hiermee is de voorloige keuze voor dit ontwerp gemaakt.

Eerste ontwerpsessie ‘Passiefhuis Premium Etten-Leur’ geslaagd

Ontwerpsessie Passiefhuis

Donderdag 24 mei heeft de eerste ontwerpsessie voor het Premium Passiefhuis in Etten-Leur plaatsgevonden bij Rothuizen architecten in Breda. Drie architectenbureaus maken gezamenlijk een ontwerp voor de Stichting die in dit gebouw haar kantoor zal vestigen. Op de vraag of het een goede sessie was, antwoordde Henk Middelkoop (Kokon Architectuur): “Zeker! We hebben eerst naar de locatie en kavelmogelijkheden qua indeling gekeken. Vervolgens zijn we alle drie gaan schetsen aan de wens om het woonhuis en het passiefcentrum te combineren in een gebouw. Ieder gaat nu zijn eigen variant een slag verder brengen en 21 juni gaan we alles presenteren.”

Joint effort voor Passiefhuis Premium in Etten-Leur

Woensdag 9 mei heeft de eerste architectenbijeenkomst voor het Passiefhuis Premium in Etten-Leur plaatsgevonden. Gesprekken met diverse gemeenten hebben er toe geleid dat het eerste Passieve gebouw met de “Premium” status in de Benelux, in Etten-Leur zal worden gevestigd.

Het ontwerpteam bestaat uit drie architecten van de grotere bij ons aangesloten bureaus in de regio zuid-west Nederland*, op de foto van links naar rechts:

Deze drie bureaus maken voor het eerst gezamenlijk een ontwerp voor de Stichting die in dit gebouw haar kantoor zal vestigen. Het wordt de privéwoning van onze voorzitter Frank Grootenboer en tevens kantoor en informatiecentrum voor PassiefBouwen met een grote presentatieruimte waar we regelmatig grote groepen mensen kunnen ontvangen.

De stichting zal de realisatie van dit gebouw ondersteunen en zal hierbij voor zover mogelijk haar netwerk betrekken. Vanwege het extreem lage primaire energieverbuik en hoge energie opwekking van een Premium Passiefhuis, verwachten wij veel exposure rond dit project te genereren.

De eerste stap richting de realisatie is gezet; het ontwerpproces is begonnen!

 

*/ Etten Leur en de regio Zuid-West Nederland