Energie opwekking en opslag

Passiefhuis Premium en de eigen energie opwekking

Het premium label is niet eenvoudig te halen. De gebouwschil moet extra goed presteren, ver onder het maximale warmtevraag van een passiefhuis, we streven naar een waarde voor ruimteverwaming onder de 10kWh/m2. De maximale hernieuwbare primaire energievraag (PER) is met 30kWh/(m2-TFA*a) de helft van een klassiek passiefhuis.

Verder moet de premium versie per vierkantemeter grondoppervlak (vertikaal gemeten, dus het oppervlak dat het gebouw op het perceel in beslag neemt) 120Kwh energie opwekken. Mist deze opgewekte energie efficient wordt ingezet kan de gehalveerde PER waarde gehaald worden. In de praktijk komt het er op neer dat je zoveel moegelijk zonne-energie zelf moet gebruiken, salderen in niet toegestaan. Dat laatste is natuurlijk logisch omdat de elektriciteit die je in de winter uit het net haalt niet duurzaam wordt opgewekt, dat is een mix van gas, kolen, en maar een klein deel échte groene stroom bevat.

De productie van voldoende hernieuwbare energie is alleen mogelijk door een maximale inrichting van het dak en zuidgevel voor PV panelen. De elektriciteit voor eigen gebruik wordt zoveel mogelijk opgeslagen in batterijen, maar daarmee kunnen we geen seizoenen overbruggen. De hoeveelheid PV panelen is zodanig overmeten dat we zelfs tijdens de winter voldoende stroom hebben om in combinatie met de accu’s zelfvoorzienend te zijn. Hiervoor moeten slimme schakelingen worden geinstalleerd, zodat bijvoorbeeld de warmtepomp bij 1,5kW spanning op een bewolkte dag al modulerend gaat draaien en warm tapwater kan bufferen. Zo is het gebouw in de winter écht zelfvoorzienend, zonder zomer en winterstroom te salderen. We wekken ook thermische energie op die we opslaan in boilers en de douche WTW’s dragen ook bij aan het verlagen van de primaire energievraag. Water dat je niet verbruikt hoef je immers ook niet op te warmen.

In een later staduim zullen de actuele gegevens aan dit tabblad worden toegevoegd.