Nieuws

EFRO Subsidie voor de gevel toegekend

By 26 november 2019 No Comments

Het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Zuid-Nederland is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Voor het Premium Passiefhuis is een subsidieaanvraag gedaan binnen de investeringsprioriteit ”Onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbon technologie”. Voor de specifieke doelstelling “stimuleren van innovaties die bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing in de gebouwde omgeving” is in samenwerking met RWTH University een nieuw product ontwikkeld, de IQ-gevel. Hiervoor is samenwerking gezocht met Aldowa (metalen geveltechniek), Ateps (batterijopslag), Exasun (gekleurde PV-panelen), Isover (isolatie), M.Sora (kozijnen) en Rothuizen (architect), en is een projectvoorstel voor regio Zuid ingediend. Donderdag 21 november is bekendgemaakt dat de IQ-gevel tot de 10 winnende projecten behoort en in aanmerking komt voor subsidie. Het eerste Premium Passiefhuis van de Benelux krijgt dus nog een primeur: de eerste IQ-gevel, een innovatieve slimme gevel die energie bespaart, energie opwekt en energie opslaat.

Leave a Reply