Nieuws

Fase I gereed: De kelder is af

Proces in beeld: de kelder

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1

10 weken nadat we met de sloop van de oude woning zijn begonnen, is  de kelder gereed. Na de sloop was het terrein een grote plas water en bracht de bronbemaling uitkomst. Er is verticale bemaling met filters rondom de bouwput op 3-4 meter onder het maaiveld aangebracht en na een paar dagen kon de rupskraan beginnen. De loonwerker is 4 volle dagen bezig geweest met graven en drie tractoren met kiepkarren reden af en aan. Na het uitgraven van de bouwput hebben we vanwege de vele leemlagen de put 50cm dieper uitgegraven en een laag ophoogzand aangebracht en met een trilplaat verdicht. Dit was nodig omdat we een droge en stabiele bodem voor de schroefpalen machine nodig hadden en hiervoor is ook drainagebuis in dit zandpakket aangebracht. In totaal zijn er drie grote pompen nodig geweest om de bouwput droog te krijgen, een voor iedere drainageslang en een voor de verticale bemaling. Het prachtige zandbed was na het maken van de schroefpalen een grote puinhoop en het heeft een dag met een minigraver gekost om de bodem van de put klaar te maken voor het timmeren van de bekisting. We hebben een traditionele houten kist gebouwd vanwege de twee niveaus van de keldervloer, één kist is deels blijven zitten (verloren bekisting) omdat hij onder de vloer zit. Daarna hebben we extra dik landbouwplastic en dekkingsblokjes gelegd waarna de vloerwapening kon worden aangebracht. De keldervloer is in twee fasen gestort, ‘s-middags de beide liftputten en verzwaarde strook en de volgende ochtend de rest van de vloer. Deze is mechanisch verdicht (gevlinderd) en het duurde tot laat in de avond voordat hij helemaal af was.

Daarna zijn we begonnen met het op maat maken van de wapeningsnetten voor de kelderwanden. Deze hebben we op maat geslepen en overlappend aan elkaar gelast om pasnetten van de juiste hoogte te krijgen. Enkele dagen later hebben we deze pasnetten geplaatst met een 40-tons mobiele kraan en hebben we meteen de betonblokken voor de tussenwanden op de keldervloer gezet. Dezelfde dag hebben we met de kraan de buitenste kelderbekisting geplaatst om zodoende de raamsparingen, doorvoeren, elektriciteitsleidingen en het stremstaal voor de lasnaad te kunnen plaatsen. Daarna kon de binnenkist worden gezet en alles worden geschoord, steiger gebouwd en worden volgestort met beton. De ronde hoek was hierbij de grootste uitdaging omdat deze kist niet kon worden geleverd en we deze zelf hebben moeten bedenken en maken. De tweede stort is na het ontkisten een kopie van de eerste. Nadat de rest van de wandwapening was geplaatst hebben we de kist in delen verplaatst en konden we na enkele dagen het tweede deel storten. We hebben steeds ‘s-middags gestort en de volgende dag ontkist, dat lijkt snel maar gaat prima. De gehuurde bekisting is daarna opgehaald en de bemaling is weggehaald. We kunnen het grondwaterpeil indien nodig nu zelf verlagen door middel van een klokpomp in een put die is aangesloten op de drainage onder de keldervloer.

 

 

Leave a Reply