Locatie

De locatie is het perceel behorende bij de oude Rectorswoning van het Juvenaat gebouwd in 1953 (zie foto hierboven). Het gebouw is in het verleden ingrijpend verbouwd om dienst te doen als voor opvang aan moeilijk opvoedbare kinderen. Renovatie is economisch onrendabel en het pand heeft hiervoor onvoldoende historische waarde. Het perceel heeft een straatbreedte van 27,5 meter en is 60 meter diep. Totale oppervlakte is 1650m2 en heeft zuid-oost ligging (41 graden vanaf zuid richting oosten gedraaid) Het perceel meet kadastraal 3685m2, grenst aan de achterzijde aan het perron en bestaat voor een groot deel uit (loof)bos. De voorzijde van het perceel heeft een vrij uitzicht van ruim 100 meter richting een waterbuffer, een verdiept gazon. Links en rechts van het perceel staan ruime vrijstaande woningen. Voor de realisatie van het Premium Passiefhuis zal een perceel van 1650m2 worden afgesplitst.

Voor de verkrijging van biomassa (snoeihout) krijgt de eigenaar toegang tot het achtergelegen bosperceel middels een erfdienstbaarheid. Op die manier kan energie voor het verwarmen van warm tapwater en de eventuele verwarming zonder PER- toeslag worden verkregen. Hout is immers CO2 vrij en kan in dit geval zonder vervoer of verlies worden verbruikt.

Spoorlijn

Het bosperceel achter het gebouw grenst aan de spoorlijn en het goederenvervoer over het spoor geeft een behoorlijke geluidbelasting op de achtergevel (ca. 60dB). Hierdoor zal er extra aandacht moeten worden besteed aan de geluidsisolatie. De intercity treinen stoppen en die hoor je niet, maar het goederenvervoer des te meer. Deze rijden er circa tien per etmaal, vooral ‘s-nachts.┬áNormaal gezien biedt een passief gebouw hier voldoende weerstand tegen, maar wij zullen hier toch extra maatregelen nemen. Een massieve bouwwijze, extra flexibele kierdichting rond de ramen en zo mogelijk houten of hout/aluminium raamprofieelen dragen hiertoe bij. Naar verwachting zal je een passerende goederentrein binnen in het gebouw straks niet kunnen horen. Trillingen zullen vanwege de massa van het gebouw en de afstand tot het spoor plus het feit dat er geen wissels of bochten aanwezig zijn, naar verwachting niet merkbaar zijn.