Waarom deelnemer worden?

 

WAT HEEFT DE STICHTING PASSIEF BOUWEN HAAR DEELNEMERS TE BIEDEN

De Stichting PassiefBouwen is begin 2006 opgericht. De belangrijkste doelstelling is het bevorderen van -volgens de passiefnormen-  bouwen van woningen, scholen en bedrijfsgebouwen.

De stichting wordt geleid door een onafhankelijk bestuur, en is dé partij ter bevordering van passief bouwen in Nederland. Hierbij geldt dat de optelsom van de deelnemende en ondersteunende organisaties een kwalitatieve en kwantitatieve afspiegeling moet zijn van alle professionele partijen, die zich met het proces van passief bouwen bezig houden.

De stichting is een affiliate van het International Passive House Association (iPHA) in Darmstadt, Duitsland die passief bouwen op wereldwijd niveau bevorderen en faciliteren.

VOORDELEN

Deelnemers ondersteunen de Stichting PassiefBouwen, zowel financieel als met kennis. Deze koplopers in de markt maken het mogelijk om onze rol van informatiecentrum te vervullen. Hierbij genieten zij van de volgende voordelen:

 • het exclusief mogen voeren van het PasssiefBouwen logo op de website en op reclame uitingen. Passief  is het hoogst haalbare ontwerp en uitvoeringsniveau en daar wil je graag aan verbonden zijn.
 • verhoging van de google ranking van uw bedrijf of instelling door koppelingen van en naar onze website (vraag naar de mogelijkheden om dit te optimaliseren)
 • enkel deelnemers worden expliciet benoemd bij de jaarlijkse PassiefBouwenKeur® awards
 • exposure door de mogelijkheid tot het geven van presentaties op beurzen en de vermelding van uw producten verwerkt in de door ons gecertificeerde woningen
 • versterking van uw netwerkmomenten tijdens deelname aan de uitreiking van de Awards, deelnemersbijeenkomsten, deelname aan beurzen.
 • korting op de huur van beursstand bij onze samenwerkende beursorganisaties
 • kosteloos onbeperkt gebruik maken van de PassiefHuismarkt met extra privileges
 • toegang tot een (internationaal-)netwerk en kennis over de passief bouwmethodiek
 • uw merk wordt direct en indirect vertegenwoordigd tijdens de activiteiten van de Stichting
 • aansluiting bij een netwerk van vooraanstaande fabrikanten, adviesbureaus en architecten.
 • Gratis 2 abonnementen op de Energiegids waarin de Stichting een vast katern heeft.
 • Kosteloos door de Stichting beschikbare ruimte bij deelname aan vakbeurs Energie in de noviteiten van de speciale beursuitgave van de Energiegids.
 • PassiefBouwen component label voeren tijdens PassiefBouwenRoute op diverse beurzen
 • gratis toegang tot het PassiefBouwen congres tijdens Building Holland
 • waar mogelijk zal de stichting bij voorkeur haar leden bij opdrachtgevers introduceren

Deelnemer worden van de Stichting PassiefBouwen kan verder leiden tot:

 • een betere betrokkenheid bij relevante ontwikkelingen in relatie tot passief bouwen
 • een voorsprong op kennis en informatie over dit soort zaken (bijvoorbeeld marktinformatie, passief bouwen-initiatieven en subsidieregelingen)
 • betere inzichten door onderlinge kennisuitwisseling
 • betere praktijkinzichten door deel te nemen aan of te lezen over exclusieve projectbezoeken (in binnen en buitenland)
 • een mogelijke voorkeur bij de uitnodiging om aan passief-projecten deel te nemen
 • het mede inhoud geven aan het proces van scholing over passief bouwen en desgewenst het exclusief leveren van docenten, wanneer het geven van cursussen aan de orde komt
 • het mede bepalen van regelgeving, welke ten grondslag komt te liggen aan de ontwikkeling van passief-metingen en een aanstaand keurmerk voor passief bouwen
 • naamsvermelding in de verschillende uitingen van de stichting
 • de mogelijkheid om eigen relaties uit te nodigen voor activiteiten die de stichting organiseert.

De activiteiten van de Stichting zijn:

 • inhoud geven aan een dagelijks bereikbaar voorlichtingscentrum, waar iedereen terecht kan met vragen over passief bouwen
 • inhoud geven aan haar rol als affiliate van het International Passive House Association (iPHA)
 • verzorgen en actualiseren van de website passiefbouwen.nl
 • verzorgen van presentaties tijdens beurzen en congressen
 • verzorgen van een interne nieuwsbrief voor deelnemers, met daarin actueel en relevant nieuws
 • bevorderen van kennisuitwisseling tussen en binnen de deelnemers en de ondersteunende organisaties
 • verzorgen van perszaken, zoals het produceren van redactionele artikelen, bewerkstelligen van interviews, bevorderen van columns, uitgeven van persberichten etc.
 • het beheer en uitgifte van het PassiefBouwenKeur® certificaat
 • het onderhouden van internationale ‘passief-contacten’ met o.a. IPHA, PHI en Pixxi.
 • het werven van nieuwe deelnemers en adviseurs.
 • het dagelijks leiding geven aan de stichting, inclusief het onderhouden en bevorderen van externe contacten, contacten onderhouden met de deelnemers, vergaderingen organiseren met de leden van de Adviesraad, Architectenraad en het adviseursoverleg.
 • het organiseren van het PassiefBouwen congres en praktijkdagen over passief bouwen.
 • deelname aan beurzen, al dan niet in combinatie met deelnemers en adviseurs.
 • het organiseren van (exclusieve) excursies naar passief-projecten (in binnen en buitenland), mogelijk in gezelschap van (vak)persvertegenwoordigers
 • het uitgeven van externe nieuwsbrieven, gericht op de externe doelgroepen van de stichting

WIE WORDEN UITGENODIGD

Naar verwachting zal de toenemende belangstelling voor passief bouwen in Nederland de gehele bouwkolom positief beïnvloeden en worden deelnemers aan de Stichting PassiefBouwen gezocht in kringen van:

 • producenten en leveranciers van passieve producten
 • projectontwikkelaars
 • woningcorporaties
 • bouwondernemingen en installatiebedrijven.
 • planologen en stedenbouwkundigen
 • architecten, ontwerp-, advies- en ingenieursbureaus
 • opleidingsinstituten

Naast (betalende) deelnemers kent de Stichting PassiefBouwen ook een aantal partner organisaties, die het doel en de initiatieven van de stichting omarmen en afhankelijk van hun mogelijkheden bepaalde initiatieven concreet ondersteunen.

TARIEF

Het contributiebedrag voor de deelnemers aan de Stichting PassiefBouwen is op jaarbasis € 3600,- per kalenderjaar. (exclusief BTW). Aan nieuwe deelnemers wordt de contributie naar rato gefactureerd.

AANMELDEN ALS DEELNEMER

U kunt zich hier aanmelden voor het adviseurnetwerk van de Stichting PassiefBouwen of door een email te sturen aan info@passiefbouwen.nl Uw aanmelding zal schriftelijk worden bevestigd, voorzien van een te ondertekenen contributieverklaring.

Graag tot een eerstvolgende kennismaking.
Bestuur Stichting PassiefBouwen

© Stichting PassiefBouwen 2017

Log in with your credentials

Forgot your details?